ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα πλήρως εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 250 ώρες με εκπαιδευτικό επίδομα 1250  (5 /ώρα) (δυνατότητα επιλογής έως 2 προγραμμάτων). Κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι (δυνατότητα επιλογής έως 2 προγραμμάτων)

(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.

(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.

(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

 

Δικαιούχοι

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε έως 20.000 ωφελούμενους, οι οποίοι διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:
(α) εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
(β) πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και
(γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Έως 2500€

Πιστοποίηση:

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν Πιστοποίηση

 

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ