Προγράμματα κατάρτισης από τη ΔΥΠΑ για 25.000 ανέργους και 25.000 εργαζομένους σε Πράσινες Δεξιότητες.

Ξεκινάει ΑΜΕΣΑ νέο  επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με την μορφή voucher για 50.000 άνεργους και εργαζομένους σε Πράσινες Δεξιότητες.

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και θα συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 5€ ανά ώρα κατάρτισης.

 

Περιλαμβάνει:

✅ Κατάρτιση από 80 έως 200 ώρες
✅ Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
✅ Εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα κατάρτισης (400€ έως 1.000€)

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και κάποιος συνέργατης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας να σας ενημερώσει.