Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για Εργαζόμενους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και Πιστοποίησης για 150.000 εργαζομένους με επίδομα 400€. Ο ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση λαμβάνουν επιταγή κατάρτισης (training voucher) την οποία εξαργυρώνουν σε ΚΔΒΜ εγκεκριμένα από την ΔΥΠΑ. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις εξετάζονται σύμφωνα με τη χρονική σειρά υποβολής έως την κάλυψη του αριθμού των 150.000 ατόμων.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω των Ιδιωτικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) και των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των ΑΕΙ , που θα έχουν ενταχθεί στο μητρώο παρόχων κατάρτισης.

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε εργαζόμενους άνω των 18 ετών σε αντικείμενα ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά. Δηλαδή 400€ για προγράμματα 80 ωρών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει

  • Να είναι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα, μισθωτοί με σύμβαση εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου).
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Αίτηση Συμμετοχής

Υποβάλλετε την αίτηση σας στο: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon και κοινοποιήστε μας (στο info@epidotoumeno.gr) τον αριθμό ΚΑΥΑΣ ώστε να παρακολουθούμε την πορεία της, να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της και έπειτα να ενταχθείτε άμεσα σε τμήμα κατάρτισης στα συνεργαζόμενα με εμάς ΚΔΒΜ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Είναι ο αριθμός της αίτησης σας και είναι της μορφής DYPAE-00123456-12345678-123456