Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών

Αναμένεται νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ: Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων...

Διαβάστε περισσότερα