Κέντρα Ικανοτήτων – Υποβολές έως 13/11/2020

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του...

Διαβάστε περισσότερα