Προσωρινοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων – Εκδοτικών...

Διαβάστε περισσότερα