Προσωρινοί πίνακες Β΄ κύκλου του προγράμματος ψηφιακής κατάρτισης ΟΑΕΔ – Google

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του διαδικτυακού...

Διαβάστε περισσότερα