Ξεκινάει Νέο Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με επίδομα 1.250€.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 3.000 εργαζόμενους με στόχο οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα δοθούν μέσω της πράξης κατατάσσονται σε 3 Ενέργειες:

  1. Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που περιλαμβάνει πέντε (5) ατομικές συνεδρίες
  2. Προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών.
  3. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.