Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τις δαπάνες ενέργειας (ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) γλυτώνουν τα νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί ως τώρα στα προγράμματα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» που προκηρύχθηκαν την τελευταία δεκαετία.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο διάστημα 2011 – 2019 οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ποσοστό έως 95%, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στα κτίρια που εμφάνιζαν τις χειρότερες επιδόσεις.

Τα στοιχεία προκύπτουν από έκθεση του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία, στο διάστημα 2011 – 2019 εντάχθηκαν στα προγράμματα εξοικονόμησης περί τις 90.000 ιδιοκτησίες.

Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από τις παρεμβάσεις που έγιναν στα κτίρια ξεπερνά τα 1,8 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Με κοστολόγια ηλεκτρικής ενέργειας (0,16 ευρώ ανά κιλοβατώρα που είναι το τιμολόγιο για την ενέργεια και τις χρεώσεις δικτύων, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ προκύπτει όφελος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Βέβαια η εξοικονόμηση δεν αφορά μόνο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και πετρελαίου θέρμανσης ή άλλων ενεργειακών πηγών που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά.

Η Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του 2020

Η Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» παρέχει κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, στοχεύοντας στη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο σπίτι».

Στο πρόγραμμα εντάσσονται μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων είναι οι εξής:

  • Κουφώματα/Συστήματα Σκίασης/Αερισμός
  • Θερμομόνωση
  • Συστήματα θέρμανσης/Ψύξης
  • Συστήματα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης υπαγωγής.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

– 50.000 ευρώ για  μονοκατοικίες/μεμονωμένα διαμερίσματα/ διαμερίσματα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικίες τύπου Α.

– 80.000 ευρώ για πολυκατοικίες τύπου Β.

Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ 

Άλλες πληροφορίες εδώ

Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα