Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για την Προώθηση στην Απασχόληση 25.000 ανέργων μέσω νέου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ιδίως για μακροχρόνια ανέργους & με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα.

Υποβολή Αιτήσεων https://bit.ly/3p8jJjA έως Παρασκευή 18 Μαρτίου, ώρα 🕚 11:00

📍Απασχόληση για 8 μήνες
📍Κατάρτιση έως 150 ωρών για αναβάθμιση δεξιοτήτων
📍Π/Υ: 188,6εκατ ευρώ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Υπολογίστε τα μόριά σας στην παρακάτω εφαρμογή.