«Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική βοήθεια από το τραπεζικό σύστημα μέχρι τώρα και για το σκοπό αυτό πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί ένα εγγυοδοτικό χρηματοδοτικό προϊόν, ώστε ένα ποσό το οποίο θα υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ να διοχετευτεί υποχρεωτικά από τις τράπεζες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 250.000€, ανεξαρτήτως κλάδου και περιοχή».

Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσακίρη. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η «υλοποίηση αυτής της πρότασης – πρόγραμμα για μικρές επιχειρήσεις – θα δώσει μία πραγματική ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι τώρα είναι αποκλεισμένες από όλα τα τραπεζικά προϊόντα και θα αποτελέσει άλλη μία τεκμηριωμένη πρωτοβουλία του Ε.Σ.Α που η υλοποίηση της μπορεί να σταθεί αρωγός για την υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικροί της αγοράς».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κο Γιάννη Τσακίρη

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης «ήταν απόλυτα θετικός στην άμεση υλοποίηση αυτής της ενέργειας και συμφωνήθηκε ως χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος το τέλος του έτους. Επίσης, με ιδιαίτερα θετικό πνεύμα ο Υφυπουργός αντιμετώπισε το αίτημα για τη δημιουργία ενός επιδοτούμενου προγράμματος με όρους ΕΣΠΑ, στοχευμένο αποκλειστικά στις εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν εξαιρεθεί από όλα προγράμματα» (πρόγραμμα για μικρές επιχειρήσεις).

«Κοινός στόχος είναι το Υπουργείο, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, να διερευνήσει κάθε δυνατότητα ώστε πρόγραμμα με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικά μέτρα στήριξης να φτάσουν στους αυτοαπασχολούμενους και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση και να αποφευχθούν λουκέτα και χαμένες θέσεις εργασίας» τονίζεται χαρακτηριστικά.