Μηνιαίο επίδομα 200 – 250 ευρώ αναμένεται να δοθεί σε γονείς προκειμένου να προσλάβουν νταντάδες για τα παιδιά τους.

Οι βρεφοκόμοι αυτοί θα φροντίζουν για oρισμένες ώρες τα παιδιά μέχρι να φτάσουν σε ηλικία 2,5 ετών προκειμένου να διευκολύνονται οι γονείς στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το πρόγραμμα επιδότησης των γονέων αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή.

Το ποσό της επιδότησης θα καταβάλλεται απευθείας στους γονείς, οι οποίοι θα προσλαμβάνουν μέσω πλατφόρμας την νταντά που επιθυμούν για τα παιδιά τους.

Το πρόγραμμα επιδότησης θα διαρκεί τρία έτη και στόχος είναι η πιλοτική εφαρμογή του να ξεκινήσει το φθινόπωρο.