ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων(upskilling) των εργαζομένων και η επανειδίκευσή τους (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της απασχολησιμότητάς τους.

Η δράση, αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών (120 ώρες μ.ο.) σε 150.000 εργαζόμενους, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους και επιχειρήσεις συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Είναι ο αριθμός της αίτησης σας και είναι της μορφής DYPAE-00123456-12345678-123456