Μείωση ενοικίου για τον Νοέμβριο: Με ποια διαδικασία θα πληρωθεί το 50% της απώλειας από την έκπτωση

Την νομοθέτηση αναμένουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα υποστούν υποχρεωτικά την μείωση του ενοικίου που εισπράττουν κατά 40%. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των δηλώσεων COVID-19 και σε τρίτο χρόνο θα ξεκινήσει η καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 50% της απώλειας που θα υποστούν με κρατική επιδότηση

Η έκπτωση του 40% στα ενοίκια αφορά ,επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με κρατική εντολή μέσα στον Νοέμβριο ή θα υποστούν νέα σημαντική μείωση τζίρου λόγω της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών με την επιβολή καραντίνας στην χώρα.

Παράλληλα υποχρεωτική έκπτωση δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή είτε λόγω ότι οι επιχειρήσεις που εργάζονται έκλεισαν με κρατική εντολή λόγω καραντίνας είτε λόγω ότι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας από τους πληττόμενους βάσει ΚΑΔ εργοδότες τους.

Για να ισχύσει το μέτρο θα πρέπει να εκδοθεί πρώτα η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να νομοθετηθεί η υπουργική εξαγγελία στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι νέες ρυθμίσεις του Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά θα τρέξει η υποβολή από τους φορολογούμενους ιδιοκτήτες δηλώσεων COVID-19 στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ με τη γνωστή διαδικασία, μέσα σε ειδική προθεσμία που θα ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ.

Ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αναλογεί στον καθένα.

Το ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που θα υποστεί τις μειώσεις, θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο και δεν θα συμψηφίζεται με οποιασδήποτε άλλες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη προς οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, όπως ισχύει και για όλα τα άλλα επιδόματα την περίοδο αυτή.

Ξεκαθαρίζεται πως η διαδικασία αυτή δεν αφορά στα μισθώματα των προηγουμένων μηνών Μαρτίου-Οκτωβρίου για τα οποία θα παραμείνει σε ισχύ η παλαιά ρύθμιση και διαδικασία επιστροφής, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία συμψηφισμού τους, παρά τις σχετικές προσπάθειες όλων.

Δείτε την απόφαση και τους που δημοσιεύθηκε στις 25/11/2020