Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών εργαστηρίων που διοργανώνουν σε τομείς παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ – Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων,  και η Γεωγραφική Μονάδα Α.5 (Κύπρος-Ελλάδα) της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνουν τη διοργάνωση των ακόλουθων εργαστηρίων στους θεματικούς τομείς κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης:

  • Κοινωνική ένταξη: σχεδιασμός για το μέλλον” 26 Νοεμβρίου 2020, 1.30 μμ
  •  “Απασχόληση: σχεδιασμός για το μέλλον” 30 Νοεμβρίου 2020, 10:00 πμ

Στόχος των εργαστηρίων είναι να υποστηρίξουν το έργο σχεδιασμού νέων δράσεων στους ανωτέρω τομείς, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιλεγμένες πρακτικές στους τομείς αυτούς,  από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπειρογνώμονες/εκπρόσωπους  κρατών μελών.

Για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να τα παρακολουθήσει, οι εργασίες των εργαστηρίων θα αναμεταδίδονται ζωντανά μέσω YouTube και συγκεκριμένα στους συνδέσμους:

Εργαστήριο για Κοινωνική ένταξη: https://www.youtube.com/watch?v=IPkJLR6dRgc

Εργαστήριο για Απασχόληση:  https://www.youtube.com/watch?v=MW0AxJfFcGg

Δείτε το πρόγραμμα των εργαστηρίων

Κοινωνική ένταξη: σχεδιασμός για το μέλλον

Απασχόληση: σχεδιασμός για το μέλλον