Τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 60 εκατ. ευρώ, που αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά θερμαντικών σωμάτων, παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακί​​ρης, σε συνέντευξή του στον «Ε.Τ.» της Κυριακής.

Πότε θα προκηρυχθεί η δράση του ΕΣΠΑ, ύψους 60 εκατ. ευρώ, που θα αφορά στην επιδότηση καταστημάτων εστίασης, π.χ. εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ., για την τοποθέτηση θερμαστρών;
Ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της (δικαιούχοι, όροι, προϋποθέσεις ένταξης κ.λπ.); 

Όπως είπε στην συνέντευξη που έδωσε:

Η νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ) που θα αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου θα βγει στις επόμενες δέκα ημέρες. Η σημαντική αυτή δράση, την οποία σχεδιάσαμε για να βοηθήσουμε όλες τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με ασφάλεια, προβλέπει την ενίσχυσή τους με την προμήθεια μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη, με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά χώρο εστίασης να μην υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

Να σας επισημάνω εδώ ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή η προμήθεια θερμαστρών που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά και για διάστημα δύο μηνών, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Και ένα παράδειγμα που έδωσε: Ένα εστιατόριο ή μία καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας με 20 τ.μ. αυλή και 30 τ.μ. χρήση κοινόχρηστου χώρου, που με τον Ν. 4688/2020 μπορεί να φτάσει μέχρι τα 60 τ.μ., μπορεί να λάβει επιχορήγηση για προμήθεια έως 8 θερμαστρών και μέχρι 100 ευρώ εκάστη. Δηλαδή, αν αγοραστούν τρεις θερμάστρες με 60 ευρώ και πέντε με 110 ευρώ, δικαιούται συνολικά 680 ευρώ.