Οι Ευάλωτοι συνταξιούχοι θα μοιραστούν συνολικά 205 εκατομμύρια ή από 250 – 350 ευρώ για τους περισσότερους δικαιούχους, ως ενίσχυση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βασικά είδη.

Τα κριτήρια θα είναι:

  • να έχουν δηλώσει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ το πολύ, δηλαδή εισοδήματα από συντάξεις μέχρι και 600 ευρώ μηνιαίως (για συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μέσα στο 2021 μπορεί και να δικαιούνται με υψηλότερη σύνταξη)
  • ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.
  • συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού μέχρι 200.000 ευρώ αθροιστικά για όλο το νοικοκυριό.

Αυτή η ενίσχυση θα καταβληθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021.

Εκτός από τα 250 ευρώ κάθε συνταξιούχος θα λάβει επιπλέον επίδομα 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Την επιδότηση θα λάβουν περίπου 800.000 χαμηλοσυνταξιούχοι.