Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση θα λάβουν Ελεύθεροι επαγγελματίες και Επιστήμονες που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτό προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα προβλέπεται χορήγηση έκτακτης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε:

  • Δικηγόρους
  • Οικονομολόγους
  • Μηχανικούς
  • Ιατρούς
  • Οδοντίατρους
  • Γεωτεχνικούς
  • Δικαστικούς Επιμελητές

οι οποίοι επλήγησαν από τις επίπτωσης της πανδημίας.

Το κονδύλι για την έκτακτη αυτή ενίσχυση για τους Επιστήμονες θα καλυφθεί από τις εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας των παραπάνω επιστημόνων.

Επιπλέον εξετάζεται να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες από Επιστήμονες που καταβάλλουν αυτή την ειδική εισφοράς υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση θα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν θα κατάσχεται ούτε θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν θα κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.