Μεγάλες αλλαγές στα επιδόματα προτείνει το Σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη και για την Κοινωνική Πρόνοια, καθώς προτείνει ενοποίηση όλων των επιδομάτων σε ένα, εκτός εκείνων που αφορούν στην ανεργία, την αναπηρία και την στέγαση.

Ταυτόχρονα δρομολογείται η σταδιακή απόσυρση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και θεσπίζεται το «επίδομα εργασίας», σε όσους δικαιούχους του ΕΕΕ εργάζονται και ο μισθός τους αυξάνεται.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, κάποιος που δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει άλλα εισοδήματα θα εισπράττει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Εφόσον αρχίσει να εργάζεται, τότε συνεχίζει να λαμβάνει το ΕΕΕ και επιπλέον το «επίδομα εργασίας» έως ένα ανώτατο όριο.

Η αύξηση του εισοδήματός του πάνω από το όριο αυτό, θα συνεπάγεται σταδιακή μείωση του συνολικού επιδόματος («εργασίας» και ΕΕΕ) μέχρι αυτό να μηδενιστεί.

Μάλιστα η Επιτροπή Πισσαρίδη προτείνει τον εξορθολογισμό των υπόλοιπων επιδομάτων και τη συγχώνευσή τους με το ΕΕΕ και το «επίδομα εργασίας».

Το ενοποιημένο επίδομα θα δίνεται σε άτομα με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ακόμη και εάν εργάζονται, καθώς είναι σχεδιασμένο ώστε να ενισχύει το  κίνητρο για την εργασία. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι σήμερα, οι δικαιούχοι των επιδομάτων προτιμούν εργάζονται με «μαύρη» εργασία, προκειμένου να συνεχίσουν να τα εισπράττουν χωρίς να φανούν στο «σύστημα» ότι εργάζονται ως μισθωτοί.

Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η επιδότηση εργασίας των χαμηλόμισθων, η οποία θα μειώνεται όσο αυξάνονται οι αποδοχές από την εργασία. Το νέο επίδομα θα είναι υψηλότερο για οικογένειες με παιδιά.

Τέλος η διαχείριση των επιδομάτων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ενοποιημένο μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης πρόσβασης.