Ξεκινούν αύριο Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων, μέρος του προγράμματος ύψος 1 δις που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 80.000 άνεργοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Για Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ στο το ΚΕΜ Κέντρο Δια βίου Μάθησης

Εναλλακτικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.